استارت آپ ها و شتاب دهنده ها

امروزه، شتاب دهنده ها توجه عده زیادی را به خود جلب کرده اند. آن ها همواره به عنوان صندوق سرمایه گذاری و روش مناسبی برای رشد سریع تر استارتاپ ها ش در نظر گرفته می شوند. یکی از اصلی ترین دلایلی که صاحبان ایده و استارتاپ ها را به دنبال شتاب دهنده ها می کشاند، جذب سرمایه است. از طرف دیگر، شتاب دهنده ها نیز به دنبال بهترین سرمایه گذاری هستند. شتاب دهنده ها عموما پول را در عوض سهام در اختیار استارتاپ ها قرار می دهند.

ما در این مجموعه تلاش میکنیم تا ارتباط مناسبی بین اینگونه استارتاپ ها که به دنبال جذب سرمایه هستند و شتاب دهنده ها برقرار نماییم.

فهرست